Treballa la relació entre societat i el medi ambient

Escapa de l'antropocentrisme, busca altres punts de vista a través de la pràctica artística, ficció especulativa i fets científics

Entendre els espais a través de la natura

Anar més enllà dels límits humans

Texturas biocolonizables
Martín Azúa
Creixement d'espècies locals al paviment de BAU
Com diu Michel Serres a "El contrato natural", "el hombre debe devolver a la naturaleza tanto como recibe de ella, convertida ahora en sujeto de derecho”. La filosofia moderna promou una actitud de possessió i de domini científic i tècnic sobre la naturalesa. És per això que Serres proposa tancar aquest període, entenent la naturalesa com un subjecte jurídic al que tenir en compte i establir un nou contracte de reciprocitat.

Olafur Eliasson, a "Los modelos son reales" explica com la modernitat ens ha ensenyat que tots els espais són estàtics i no negociables. L'artista creu que tenir en compte la naturalesa és una manera de crear un llenguatge amb el que la gent es pugui relacionar, i veu el temps com un element constitutiu d'objectes i entorns.

És per això que aquest projecte es basa en la deconstrucció de la modernitat a partir del canvi d’elements d’un espai ja configurat, convertint-lo en un espai NEGOCIABLE. Com diu Eliasson, creem una realitat a mesura que interaccionem amb l’espai. La manera de canviar el món és canviant la manera en que l’experienciem.

Per tant, qüestionem un espai canviant la seva configuració a través de la naturalesa, imposem la naturalesa per sobre de l’antropocentrisme. Elevar la naturalesa, és a dir, establir el contracte de reciprocitat, convertint tot allò artificial en vegetal i crear espais ecosistèmics, buscant un equilibri entre relacions humanes i no humanes, i un diàleg amb el món vegetal i animal.
Estudi de la transformació d'un espai no negociable en un espai ecosistèmic
Paviment de BAU amb les textures biocolonitzables
Silk pavilion
Parets de BAU amb l'estructura de construcció pels cucs de seda
Creixement dels arbres adaptat a la forma de l'estructura de BAU
Baranes de BAU amb aquesta tècnica
Disseny final
Transformació de l'edifici A de BAU